Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

CENTRUL DE CRIZĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI BĂLEȘTI

SCOPUL PROIECTULUI : Prevenire abandonului și instituționalizării persoanei adulte cu handicap în dificultate, supuse riscului de marginalizare și excludere socială, care necesită sprijin și asistență pentru depășirea situației de criză.

Obiective specifice ale proiectului:

  1. Înființarea unui centru de criză, în localitatea Bălești, comuna Cozmești, județul Vaslui, cu o capacitate de 10 locuri, în vederea furnizării de servicii de asistenţă socială specializată, în condiţii rezidențiale pentru o perioadă determinată;
  2. Dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu dizabilităţi din comunitate care traversează o perioadă de criză .

SURSA DE FINANȚARE: Programul de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”

PERIOADA IMPLEMENTĂRII: 29.08.2019 - 30.11.2020

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 728.733,39 lei