Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat Bârlad

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru Copilul Abuzat, Neglijat şi Exploatat este o componentă funcţională a serviciului rezidenţial din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Nr.1 Bârlad, care are drept scop dezvoltarea, diversificarea şi eficientizarea sistemului de asistenţă socială comunitară prin oferirea de servicii de asistenţă şi sprijin copiilor identificaţi lipsiţi de supraveghere şi ocrotire părintească, copiilor victime ale abuzului, neglijării şi exploatării, separaţi de mediul familial.
Misiunea centrului este asigurarea de asistenţă şi sprijin pentru copil, furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea integrării/reintegrării familiale şi sociale sau stabilirea unei măsuri de protecţie corespunzătoare.

Servicii oferite:

- găzduire;
- dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă;
- asistenţă medicală de specialitate;
- asistenţă educaţională formală şi non-formală;
- dezvoltarea relaţiilor copilului cu familia prin organizarea de vizite pentru menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante pentru copil;
- activităţi de recreere - socializare;
- program personalizat de consiliere psihologică sau psihoterapie.

Beneficiari/Criterii de eligibilitate:

- copilul abuzat;
- copilul neglijat;
- copilul exploatat prin muncă;
- copilul în/de pe stradă;
- copilul identificat lipsit de supraveghere şi ocrotire părintească;
- copilul abandonat;
- copilul aflat în dificultate.

Date de contact:
sef complex: Polixenia Condrea
Coordonator de Specialitate: Ionel Brătianu

Adresa: Bârlad, Str. Epureanu, Nr. 19
Telefon: 0235/417502, int. 216
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.