Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Cabinet de consiliere a mamelor predispuse să-și abandoneze copiii Vaslui

Cabinetul de Consiliere a Mamelor Predispuse să-şi Abandoneze Copii are misiunea de a acorda sprijin şi suport femeii gravide şi/sau tinerei mame predispuse la abandonul copilului, provenite din familii cu situaţie materială precară, lipsa unor venituri stabile, lipsa sprijinului din partea membrilor familiei, condiţii de locuit improprii cât şi prevenirea instituţionalăzării copiilor.

 

Servicii oferite:

- consiliere psihologică şi asistenţă socială;
- consiliere şi asistenţă prenatală;
- consilierea membrilor familiei în vedrea armonizării relaţiilor;
- consiliere de cuplu în vederea detensionării relaţiei, rezolvării conflictelor şi implicării tatălui copilului în creşterea şi educarea acestuia;
- consiliere informaţională şi orientare către alte instituţii abilitate în oferirea de sprijin şi suport;
- consiliere vocaţională privind reluarea studiilor şi orientarea socio-profesională;
- consiliere juridică;
- educaţie pentru sănătate privind etapele de dezvoltare ale copilului.

Beneficiari directi/Criterii de eligibilitate:

Femei gravide/tinere mame provenite din medii sociale defavorizante şi/sau cu risc crescut de abandon al copilului.

Benficiari indirecţi:

Femei gravide/tinere mame aflate în dificultate cât şi tinerele care sunt monitorizate după intervenţia directă.

Date de contact:
Șef Complex: Viorel Vlad
Coordonator Personal de Specialitate: Carmen Preutu
Adresa: Vaslui, Str. Victor Babeș Nr.1
Telefon: : 0235.313132
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.