Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Centrul de îngrijire de zi Bârlad

Centrul de Îngrijire de Zi este un serviciu pentru protecţia copilului, organizat pe model familial, cu caracter temporar, care se adresează copiilor aflaţi în dificultate cât şi familiilor de provenienţă.
Rolul Centrului de Îngrijire de Zi este de a asigura menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.
Misiunea centrului este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor prin asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională pentru copii etc., cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Servicii oferite:

- îngrijire;
- asigurarea unei mese calde;
- educaţie;
- activităţi de recreere şi socializare;
- consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii;
- dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă;
- orientarea şcolară şi profesională;
- supravegherea stării de sănătate si asistenţă medicală a copiilor;
- supraveghere la efectuarea temelor;
- terapii specifice educaţionale, ocupaţionale, ludo-terapie;
- consiliere de natură psiho-socială, juridică, medicală.

Beneficiarii/Criterii de eligibilitate:

- copiii şi părinţii cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor ;
- copiii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie;
- copiii neînsoţiţi de părinţi sau de un alt reprezentant legal, care solicită o formă de protecţie în condiţiile reglementărilor legale privind statutul şi regimul refugiaţilor;
- copiii şi părinţii care trăiesc în condiţii de sărăcie severă;
- familii în care există o lipsă de preocupare pentru creşterea şi educarea copiilor;
- familii cu climat socio-educaţional scăzut.

Date de contact:
Șef Complex: Esmeralda Bîgu
Adresa: Bârlad, Str. V. Pârvan, Nr. 4
Telefon: : 0372.730185
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.