Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Centrul de asistență și sprijin pentru tinerii care părăsesc centrele de plasament Bârlad

Centrul de Asistenţă şi Sprijin pentru Tinerii care Părăsesc Centrele de Plasament este o componentă funcţională a Complexului de Servicii Comunitare nr.2 Bârlad, care are drept scop diversificarea şi eficientizarea sistemului de asistenţă socială comunitară prin acordarea asistenţei şi sprijinului în vederea incluziunii sociale şi profesionale a tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, nu mai continuă nicio formă de învăţământ şi care până la această vârstă au beneficiat de o măsură de protecţie a copilului în dificultate prevăzută de lege.
Misiunea centrului este formarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea deprinderilor de viaţă independentă pentru tinerii ce au beneficiat de măsură de protecţie.

Servicii oferite:

- găzduirea realizată prin asigurarea locuinţei în condiţii de securitate permanentă, mediul de viaţă apropiat de cel familial permiţând dezvoltarea optimă fizică şi mentală a tinerilor ce au rezidenţă în centru;
- asigură condiţiile de auto-îngrijire;
- consiliere, suport şi îndrumare profesională;
- activităţi de petrecere a timpului liber;
- dezvoltarea relaţiilor tânărului cu comunitatea prin organizarea de vizite pentru cunoaşterea oraşului, a instituţiilor şi a serviciilor oferite de acestea;
- sprijin în vederea identificării/obţinerii unui loc de muncă.

Beneficiari/Criterii de eligibilitate:

Tineri peste 18 ani care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu, au beneficiat de o măsură de protecţie specială în cadrul centrelor de plasament sau la asistenţi maternali profesionişti, au absolvită o formă de învăţământ, nu continuă o formă de învăţământ superior, nu pot fi reintegraţi în familia naturală sau familia extinsă şi nu au sprijin şi/sau suport din partea familiei.


Date de contact:
Șef Complex: Esmeralda Bîgu
Adresa: Bârlad, Str. V. Pârvan, Nr. 4
Telefon: : 0372.730184
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.