Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Centrul de urgență pentru victimele violenței în familie Bârlad

Centrul de Urgenţă pentru Victimele Violenţei în Familie Bârlad asigură servicii sociale şi asistenţă specializată atât femeilor victime ale violenţei în familie cât şi copiilor acestora.
Misiunea constă în acordarea de sprijin, suport, consiliere şi rezidenţă cuplului mamă-copil aflat în situaţie de risc, victime ale violenţei în familie, în vederea depăşirii situaţiei dificile şi integrarea acestora într-un mediu familial sigur.

Servicii oferite:

- găzduire temporară (perioadă determinată între 7-60 de zile cu perioadă de extindere până la 90 de zile, iar în situaţii excepţionale până la 180 de zile);
- asistenţă socială;
- consiliere de mediere a cuplului şi a familiei;
- asistenţă juridică;
- activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber.

            Criterii de eligibilitate :

 

  • să fie victima a cel puţin unui conflict major de natură fizică/emoţională cu o persoană cu care convieţuieşte;
  • conflictul să determine necesitatea părăsirii domiciliului/reşedinţei de către victimă şi stablirea temporară într-un mediu psihosocial protejat;
  • să nu existe posibilitatea imediată a unui astfel de mediu în cadrul familiei rudelor/afinilor;
  • să aibă domiciliul sau să locuiască pe raza administrativ – teritorială a judeţului Vaslui;
  • să nu sufere de tulburări psihice majore, boli cronice în fază terminală, boli infecţioase care perturbă microclimatul social din centru.

Date de contact
Telefon: 0235/315138, int. 1125 sau 1184.