Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Centrul de recuperare și reabilitare pentru copilul cu handicap Negrești


Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Copilul cu Handicap este o componentă funcţională a Direcţiei Generale de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, aflată în subordinea Consilului Judeţean Vaslui având drept scop recuperarea şi reabilitarea copiilor cu dizabilităţi neuro-psiho-motorii medii şi severe, consiliere şi sprijin de specialitate pentru familiile care au în îngrijire copii cu astfel de nevoi.
Misiunea centrului are drept scop prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor, prin asigurarea unor activităţi de abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţi legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii cu dizabilităţi.

 

Servicii oferite:

- îngrijire pe timpul zilei, servirea zilnică a unei mese de prânz, formarea şi dezvoltare deprinderilor de viaţă independentă;
- formarea şi dezvoltarea abilităţilor educaţionale;
- programe personalizate de intervenţie adaptate nevoilor şi posibilităţilor copilului;
- abilitare/reabilitare;
- terapie comportamentală;
- formarea şi organizarea autonomiei personale;
- evaluare psihologică;
- consiliere psihologică;
- orientare şcolară şi profesională;
- evaluare comportamentală şi a abilităţilor;
- stimularea psiho-senzorio-motorie;
- kinetoterapie;
- logopedie;
- activităţi recreative şi de socializare;
- asigură părinţilor consiliere şi sprijin.

Beneficiari/Criterii de eligibilitate:

- copiii cu dizabilităţi care beneficiază de măsura de protecţie - plasament la SAPTF Negreşti;
- copiii cu dizabilităţi care se află în familia naturală sau substitutivă din oraşul Negreşti şi zonele limitrofe;
- părinţii, reprezentanţii legali, precum şi alte persoane care au în îngrijire copii cu dizabilităţi.


Date de contact
Șef Complex: Leonard Bîrzu
Coordonator Personal de Specialitate: Simona Fânaru
Adresa: Negrești, Str. V. Alecsandri, Nr. 3
Telefon: 0747/225079
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.