Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Centrul de Recuperare/Reabilitare pentru Tineri cu Dizabilități Bârlad

Centrul de Recuperare/Reabilitare pentru Tineri cu Dizabilităţi Bârlad se adresează persoanelor cu diferite tipuri de handicap, precum și familiilor/reprezentanţilor legali ai acestora.
Centrul de Recuperare/Reabilitare pentru Tineri cu Dizabilităţi, asigură acces la toate facilităţile comunităţii: medic de familie, mijloace de transport în comun, post de poliţie, biserică, oficiu poştal, parc de agrement.
Misiunea centrului este să asigure servicii de recuperare şi reabilitare pentru persoanele cu handicap.

Servicii acordate:

- asigură cazare, hrană şi condiţii igienico-sanitare;
- asistenţă medicală curentă şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă;
- programe de recuperare, individuale şi de grup, adaptate afecţiunilor fiecărei persoane;
- activităţi de ergoterapie:
- activităţi psihosociale şi culturale;
- consiliere și informare privind problematica socială (probleme familiale, psihologice etc.);
- asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa persoanelor cu dizabilităţi;
- terapie ocupaţională.

Criterii de eligibilitate:

 

  • să fie persoană cu handicap (cu certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap);
  • să aibă peste 18 ani;
  • să aibă domiciliul stabil/de reședinţă în judeţul Vaslui;
  • nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau a unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale;
  • nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
  • nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
  • nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
  • se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale datorită vârstei, bolii ori stării fizico-psihice;
  • necesită îngrijire medicală permanentă, deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu.

Date de contact:
Coordonator: Mirela Petcu
Adresa: Bârlad, Bulevardul Republicii, nr. 320.
Telefon: 0235/410597
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.