Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Mălăiești

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Mălăiești este o instituţie de asistenţă socială, în subordinea DGASPC Vaslui, care asigură, pe perioadă nedeterminată, găzduire, îngrijire, asistenţă medico-socială, asistență psihologică, socializare şi petrecere a timpului liber pentru persoanele adulte cu handicap.

Servicii oferite:

- găzduire;
- îngrijire şi asistenţă social - medicală;
- recuperare şi reabilitare;
- asistenţă psihologică;
- servicii de îngrijire medicală: prevenire, terapie, consultaţii, tratament medicamentos;
- terapie ocupaţională;
- activităţi de socializare și de petrecere a timpului.

Criterii de eligibilitate:

 

  • să fie persoană cu handicap (cu certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap);
  • să aibă peste 18 ani;
  • să aibă domiciliul stabil/de reședinţă în judeţul Vaslui;
  • nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau a unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale;
  • nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
  • nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
  • nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
  • se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale datorită vârstei, bolii ori stării fizico-psihice;
  • necesită îngrijire medicală permanentă, deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu.

Date de contact :

Șef Complex : Iuliana Neştian
Adresă : Comuna Vutcani, Sat Mălăieşti
Telefon: 0235/429032
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.