Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Compartimentul Salarizare

Scopul serviciului:

Asigurarea aplicării legislaţiei privind salarizarea personalului şi a drepturilor de personal.

Atribuţii principale:

- Aplică prevederile legale referitoare la sistemul de salarizare pentru aparatul propriu şi componentelor funcţionale ale Direcţiei generale;
- Organizează şi ţine la zi sistemul informaţional privind salarizarea personalului Direcţiei generale;
- Întocmeşte condicile de prezenţă şi întocmeşte foaia de prezenţă colectivă pentru aparatul de specialitate al Direcţiei;
- Întocmeşte şi actualizează, ori de câte ori este nevoie (indexări, majorări salariale, angajări de personal, modificarea sporurilor de vechime, reîncadrări, etc.), statele de plată ale aparatului de specialitate şi componentelor funcţionale;
- Calculează drepturile salariale conform pontajelor, listează statele de plată, recapitulaţii lunare, borderouri card, fluturaşi salarii;
- Întocmeşte şi redactează dispoziţiile privind acordarea, modificarea salariilor pe care la prezintă spre verificare/avizare pentru legalitate Compartimentului juridic contencios;
- Întocmeşte şi depune dările de seamă statistice specifice activităţii compartimentului;
- Verifică, centralizează recapitulaţia generală pe surse de finanţare, verifică contribuţiile salariale la bugetul consolidat şi realitatea acestora cu cele din declaraţii;
- Completează şi eliberează adeverinţe venit şi confirmări pentru personalul angajat;
- Completează şi eliberează adeverinţe necesare pentru obţinerea dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului.


Date de Contact:

Adresa:Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi, Nr. 1
Telefon: 0235/315138, int. 1111
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.