Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Compartimentul Juridic-Contencios

Scopul serviciului:

Asigură, potrivit legii, reprezentarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, aparând prestigiul şi integritatea acesteia în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a notariatelor şi în raport cu persoanele juridice şi fizice.

Atributii principale:

- Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ trimise spre avizare;
- Avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic;
- Avizează şi întocmeşte contracte, convenţiile şi protocoalele încheiate de către instituţie cu alte persoane fizice sau juridice;
- Acordă asistenţă juridică gratuită tuturor categoriilor de persoane protejate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- Întocmeşte răspunsuri din punct de vedere juridic la adrese şi sesizări înregistrate la sediul instituţiei;
- Redactează actele şi documentele care se referă la activitatea compartimentului juridic;
- Comunică hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile compartimentelor implicate.


Date de Contact:

Adresa:Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi, Nr. 1
Telefon: 0235/315138, int. 1121
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.