Ghiseu Informatii
Acte necesare pentru întocmirea dosarului de plasament familial
 1. Cererea solicitanţilor;
 2. Copii xerox după actele de stare civilă ale solicitanţilor (B.I., certificat de căsătorie, certificate de naştere);
 3. Copii xerox după actele de stare civilă ale părinţilor copilului (B.I., certificat de căsătorie, certificate de naştere); dacă părinţii sunt decedaţi, se anexează copii xerox după certificatele de deces;
 4. Acordul/dezacordul părinţilor în ceea ce priveşte stabilirea unei măsuri de protecţie specială pentru copilul (copiii) lor; dacă părinţii au divorţat se anexează o copie după sentinţa civilă de divorţ;
 5. Copie xerox după certificatul de naştere al copilului (copiilor);
 6. Adeverințe medicale pentru solicitanţi şi copil (copii);
 7. Adeverințe de venituri pentru solicitanţi sau, dacă este cazul, cupoane de pensie;
 8. Adeverință de la școală și caracterizare pentru copil (copii) dacă este înscris într-o formă de învăţământ;
 9. Anchetă socială;
 10. Plan de servicii întocmit conform Legii nr. 272/2004 întocmit de Serviciul Public de Asistenţă Socială de la domiciliul părinţilor copilului ;
 11. Cazier solicitant.

Dimensiune TEXT
A+ Marire
A- Reducere

Ghiseu informatii Formulare si acte necesare Link-uri utile Web Mail