Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Centrul de îngrijire de zi Vaslui

Centrul de Îngrijire de Zi este un serviciu pentru protecţia copilului, organizat pe model familial, cu caracter temporar, care se adresează copiilor din municipiul Vaslui, aflaţi în dificultate cât şi familiilor de provenienţă.
Rolul Centrului de îngrijire de zi este de a asigura menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.
Misiunea. centrul este de a preveni abandonul şi instituţionalizărea copiilor prin asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională pentru copii etc., cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Servicii oferite

- îngrijire pe timpul zile, servirea zilnică a unei mese calde de prânz;
- formarea şi dezvoltarea abilităţilor educaţionale;
- programe personalizate de intervenţie adaptate nevoilor şi posibilităţilor copilului;
- activităţi de recreere şi socializare;
- evaluare psihologică;
- consiliere psihologică;
- dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă;
- orientarea şcolară şi profesională;
- supravegherea stării de sănătate şi asistenţă medicală;
- supraveghere la efectuarea temelor;
- terapii specifice educaţionale, ocupaţionale, ludo-terapie;
- consiliere juridică şi medicală;
- asigură părinţilor consiliere şi sprijin.


Beneficiari/Criterii de eligibilitate:

- copiii şi părinţii cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor;
- copiii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie;
- copiii neînsoţiţi de părinţi sau de un alt reprezentant legal, care solicită o formă de protecţie în condiţiile reglementărilor legale privind statutul şi regimul refugiaţilor;
- copiii şi părinţii care trăiesc în condiţii de sărăcie severă;
- familii în care există o lipsă de preocupare pentru creşterea şi educarea copiilor;
- familii cu climat socio-educaţional scăzut.

Date de contact:
Șef Complex: Viorel Vlad
Coordonator Personal de Specialitate: Carmen Preutu
Adresa: Vaslui, Str. Victor Babeș Nr.1
Telefon: : 0235.313132
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.