Centrul de recuperare pentru victimile violenței în familie Vaslui

Super User 08 September 2016

Scopul proiectului: Înființarea unui Centru de recuperare pentru victimele violenţei domestice în municipiul Vaslui, care va acorda servicii specializate, și derularea campaniei judeţene „Violența nu este domestică”

Sursa de finanțare: Programul de finanţare RO20 „Violenţa domestică şi violența bazată pe deosebirea de sex“, finanțat prin MFN 2009-2014

Perioada implemetării: 22.05.2015-30.04.2017

Valoarea totală a proiectului: 817,901 mii lei