Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Biroul Aprovizionare

Scopul biroului:

Gestionează activitatea de aprovizionare a Direcției și a subunităților aflate în subordine cu produsele necesare desfășurării în bune condiții a activității specifice.

Atribuții principale:

- Coordonează și îndruma activitatea de întocmire a necesarelor anuale la centrele, serviciile și birourile din subordinea DGASPC Vaslui;
- Întocmește caietele de sarcini în vederea organizării procedurilor de achiziții publice pentru furnizare de produse;
- Intocmește fișe de produs în vederea achiziționării de produse electronice din SEAP;
- Intocmește comenzi de aprovizionare care se transmit la furnizorii stabiliți de compartimentul achiziții (în urma procedurilor de licitație organizate sau a achiziției electronice din SEAP);- Urmărește respectarea prețurilor pentru produsele contractate;
- Urmărește permanent legătura cu centrele, birourile, serviciile și furnizorii de produse in vederea asigurării unei aprovizionări ritmice în gama și cantitățile comandate cât și pentru respectarea caracteristicilor calitative menționate în caietul de sarcini;
- Urmărește derularea contractelor de achiziție publică pentru furnizare de produse, astfel incât să nu se depășească valoarea contractului;
- Intocmește documentația necesară organizării procedurii de achiziție publică în cazul în care este necesară suplimentarea achiziționarii de produse;
- Asigură gestionarea produselor necesare pentru buna funcționare a instituției;
- Coordonează activitatea de implementare a unui sistem de siguranță a alimentelor bazat pe Principiile generale de igiena a produselor alimentare și pe metoda HACCP la centrele care au cantină.

Date de Contact:

Șef Birou: Lenuța Popa
Adresa: Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi, Nr. 1
Telefon: 0235/315138, int. 1108 sau 1109
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.