Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Serviciul Administrativ - Patrimoniu

Scopul serviciului:

Asigurarea furnizării de utilităţi necesare bunei desfăşurări a activităţii DGASPC Vaslui, efectuarea lucărilor de întreţinere a patrimoniului în limita bugetului aprobat.

Atribuţii principale:

- Administrează şi gestionează parcul auto din patrimoniul propriu indiferent de titlul cu care sunt deţinute;
- Urmăreşte încheierea şi derularea contractelor de întreţinere-reparaţii pentru autoturisme, confirmând îndeplinirea obligaţiilor în vederea efectuării plăţii;
- Efectuează verificarea consumurilor (FAZ, diagrama tahograf) a autovehicolelor aparţinând D.G.A.S.P.C;
- Organizează şi întocmeşte documentaţia necesară pentru obţinerea licenţelor de transport persoane (auto peste 9 locuri);
- Organizează activitatea de exploatare a parcului auto propriu, asigurând condiţiile de garare şi urmărirea consumului de carburanţi, lubrifianţi, cu încadrarea în normele de consum;
- Elaborează documentaţia pentru înmatricularea şi radierea autovehicolelor;
- Organizează şi coordonează activitatea de arhivare, conservare, selecţionare şi predare a documentelor şi a tuturor actelor din cadrul D.G.A.S.P.C conform Legii Arhivelor Naţionale;
- Organizează activitatea de întreţinere şi reparaţii din cadrul D.G.A.S.P.C. pentru realizarea în regie proprie a lucrărilor de reparaţii curente;
- Organizează efectuarea activităţii de curăţenie în sediul D.G.A.S.P.C.;
- Organizează efectuarea activităţii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a persoanelor în sediul D.G.A.S.P.C.
- Asigură activitatea de registratură prin înregistrarea tuturor documentelor intrate-ieșite sau întocmite pentru uz intern;
- Organizează activitatea de dezinsecție și deratizare în toate spațiile care aparțin D.G.A.S.P.C, cu respectarea normelor de igienă, privind mediul de viața al populației;
- Urmărește încheierea și derularea contractelor de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul D.G.A.S.P.C. și a centrelor subordonate.


Date de Contact:

Şef Serviciu: Dumitrel Pilă
Adresa:Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi, Nr. 1
Telefon: 0235/315138, int. 1128
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.