Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Biroul pentru Protecția Sănătății și Securității în Muncă, Apărare Civilă și P.S.I

Scopul serviciului:

     Ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii salariaţilor, precum şi asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

Atribuţii principale:

  • Propune realizarea unei evaluări a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;
  • Elaborează instrucţiuni proprii, în spiritul legii, pentru aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă din instituţie;
  • Asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
  • Asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire la locurile de muncă din instituţie şi propune măsurile de protecţie corespunzătoare;
  • Stabileşte legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgentă, salvare şi pompieri, pentru a facilita intervenţiile în caz de accidente de muncă;
  • Elaborează, pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale, rapoarte privind accidentele de muncă suferite de salariaţi;
  • Efectuează activitatea de control la toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
  • Asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţie a muncii;
  • Întocmeşte şi ţine evidenţa fişelor individuale de protecţie a muncii pentru întreg personalul din aparatul propriu;
  • Asigură utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;

Date de Contact:

Şef Serviciu: Nicoleta Armeanu Ştefănică

Adresa:Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi, Nr. 1

Telefon: 0235/315138, int. 1145

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.