Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

SERVICII ALTERNATIVE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI

SCOPUL PROIECTULUI: Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale adaptate nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități din județul Vaslui prin :

1.Dezvoltarea a 4 servicii alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în cadrul comunităților Gîrceni, Pungești, Ivănești, destinate persoanelor adulte cu dizabilități

2.Susținerea procesului de dezinstituționalizare a 24 persoane adulte cu dizabilități de la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoana cu Handicap Huși și de transfer către servicii integrate în comunitate.             

SURSA DE FINANȚARE:Programul de Interes Național „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”

PERIOADA IMPLEMENTĂRII: 15.02.2019-30.11.2020

VALOARE TOTALĂ A PROIECTULUI:2.461.846,75 lei