Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

COMUNITĂȚI PARTICIPATIVE PENTRU TINERII CU DIZABILITĂȚI

SCOPUL PROIECTULUI: Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale destinate tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități, precum și a prevenirii instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate.

Obiective specifice ale proiectului:

  1. Dezvoltarea a 3 servicii alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în cadrul comunității pentru tinerii cu dizabilități proveniți din sistemul de protecție specială a copilului
  2. Dezvoltarea unui serviciu de prevenire a instituționalizării pentru persoanele cu dizabilități din comunele Albești respectiv Roșiești și zonele limitrofe

SURSA DE FINANȚARE: Programul de Interes Naţional  „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”

PERIOADA IMPLEMENTĂRII: 29.08.2019 - 30.11.2020

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 2.466.552,51 lei