Welcome to Directia Generala de Aistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui   Click to listen highlighted text! Welcome to Directia Generala de Aistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui
Program de lucru  LUNI - JOI: 8.00 - 16.30 / VINERI: 8.00 - 14.00

Lista informațiilor de interes public

Lista cuprinzând documentele de interes public

 

 • declaraţii de avere;
 • declaraţia de interese;
 • cereri tip pentru obţinerea unor servicii sau prestaţii sociale;
 • legislaţie în domeniul asistenţei sociale;
 • acorduri/convenţii încheiate cu parteneri publici sau privaţi (cu excepţia celor în care sunt stipulate date personale ale beneficiarilor sau a celor în care partenerul nu este de acord cu publicitatea );
 • anunţuri cu privire la organizarea de concursuri în vederea ocupării de posturi vacante din cadrul instituției;
 • rapoarte anuale de activitate;
 • raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001;
 • informații privind evenimentele organizate sau cele în care D.G.A.S.P.C. Vaslui este parteneră;
 • informații privind proiectele D.G.A.S.P.C. Vaslui sau în care aceasta este parteneră (denumire proiect, obiectiv, sursa de finanțare, data semnării contractului de finanțare, data finalizării proiectului, valoare proiect);
 • strategiile județene și planurile anuale de acțiune;
 • regulamentul de organizare și funcționare a D.G.A.S.P.C. Vaslui;
 • regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. Vaslui;
 • organigrama instituției;
 • informații statistice privind activitatea instituției;
 • veniturile salariale potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017;
 • comunicate de presă, broşuri, pliante, afişe privind activităţileinstituţiei;
 • bugetul anual de venituri şi cheltuieli (structura bugetului);
 • bilanțul contabil;
 • execuția bugetară;
 • contracte de achiziţie publică, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

DGASPC Vaslui

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui are ca punct de informare și suport pentru prevenirea, depistarea și raportarea hărțuirii morale și psihologice și/sau a violenței pe criterii de sex sau gen :

egalitatedesanse.sesizari@dgaspc-vs.ro

ASIGURĂM CONFIDENȚIALITATE, SPRIJIN, CONSILIERE PENTRU MENȚINEREA UNUI MEDIU DE LUCRU SIGUR ȘI RESPECTUOS PENTRU TOȚI ANGAJAȚII DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI!

Ghid discriminare DGASPC VS

Infocons

InfoCons 2. png

Anunt public

ANUNȚ IMPORTANT

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DIN JUDEȚUL VASLUI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui informează cetățenii județului Vaslui cu privire la faptul că, începând cu  anul 2023, persoanele cu handicap accentuat și grav pot beneficia, pe lângă decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale, și de ACORDAREA DE TICHTE VALORICE. De menționat faptul că decontarea carburantului necesar deplasării cu autorismul și acordarea de tichete valorice este o alternativă la eliberarea biletelor de călătorie gratuite, persoana cu dizabilități putând opta doar pentru una din cele trei variante.

Modalitatea de decontare a carburantului, reglementată prin Hotărârea nr. 160 din 20 februarie 2023, poate fi consultată aici.(Descarca pdf)

Anexa1-transport-revizuita(Descarca pdf)

Anexa2-decont-carburant-revizuita(Descarca pdf)

Anexa3-bonuri-valorice-carburant(Descarca pdf)

 

Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0235/315138, interior 1134.

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech